Evandro Gurgel - 我們當前的供應 - 單螺旋槳飛機

發現2符合您的搜索
類型:  


Beechcraft Bonanza A35詢價
年: 1948; TTAF: 4960h; 位置: 巴西; 古典的/經典的/舊式的; 停留在機庫
Piper Matrix詢價
年: 2013; TTAF: 1900h; 位置: 巴西; IFR許可, IFR裝備, 停留在機庫